TOPAZ AI BẢN VĨNH VIỄN

TOPAZ PHOTO AI

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

TOPAZ BUNDLE AI

350.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

TOPAZ VIDEO AI

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

TOPAZ GIGAPIXEL AI

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

TOPAZ DENOISE AI

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

TOPAZ SHARPEN AI

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường