SET.A.LIGHT 3D BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG VĨNH VIỄN

SET.A.LIGHT 3D V2.5 BASIC

950.000 VND/VĨNH VIỄN/MÁY

FB ZALO

SET.A.LIGHT 3D V2.5 STUDIO

1.650.000 VND/VĨNH VIỄN/MÁY

FB ZALO

SET.A.LIGHT 3D V2.5 BẢN FULL

300.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

SET.A.LIGHT 3D

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường