SKINFINER BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG VĨNH VIỄN

SKINFINER 5 WIN

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

SKINFINER 5 MAC INTEL

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

SKINFINER 5 MAC M1-M2-M3

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Skin Finer là phần mềm Plugins Photoshop làm mịn da hàng đầu hiện nay cho ảnh cưới, beauty, fashion, gia đình….

Skin Finer cho Macbook Intel và Macbook M ko có cờ rắc, bạn cần mua bản quyền chính hãng vĩnh viễn để sử dụng. Chúng tôi có cung cấp Skin Finer bản quyền chính hãng vĩnh viễn tiết kiệm hơn rất nhiều lần so với giá bạn tự mua trên trang chủ.

Hỗ trợ tặng Preset Skin Finer làm mịn da

Hỗ trợ tạo Action chạy mịn da hàng loạt bằng Skin Finer và hướng dẫn chạy mịn da hàng loạt cho thư mục ảnh tiệc sự kiện

chính sách bảo hành

Hỗ trợ cài đặt Skin Finer Plugins Photoshop từ A-Z qua Ultral Viewer, Team Viewer, Anydesk

Hỗ trợ chuyển bản quyền Skin Finer sang máy tính mới hoặc cài lại khi khách hàng cài đặt lại Windows & macOS