PHẦN MỀM THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 2D&3D

PHẦN MỀM C4D

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AUTO CAD

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

3DS MAX

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

SKETCHUP

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

MAYA

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

UNITY

500.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường