CAPTURE ONE BẢN QUYỀN CHÍNH HÃNG

CAPTURE ONE BẢN QUYỀN THUÊ BAO & BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN

CAPTURE ONE BẢN FULL VĨNH VIỄN + COMBO QUÀ TẶNG KHÓA HỌC, PRESET

HỖ TRỢ CÀI ĐẶT TỪ XA QUA ULTRAL VIEW, TEAM VIEW, ANYDESK

LIÊN HỆ

BẢN QUYỀN THÁNG

GIÁ : 750.000 VND/THÁNG

BẢN QUYỀN NĂM

GIÁ : 5.000.000 VND/NĂM

BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN

GIÁ : 8.000.000 VND/VĨNH VIỄN

BẢN CAPTURE ONE FULL

GIÁ : 199.000 VND/VĨNH VIỄN + QUÀ TẶNG

KHÓA HỌC CƠ BẢN

GIÁ : TẶNG

CAPTURE ONE PRESET

GIÁ : TẶNG