HỖ TRỢ CÀI ĐẶT AFTER EFFECTS WINDOWS & MACBOOK

AFTER + PREMIERE

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER + PREMIERE + AUDITION

250.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER + PREMIERE + PHOTOSHOP

250.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2019

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2020

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2021

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2022

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2023

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

AFTER EFFECTS 2024

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Adobe After Effects bản full vĩnh viễn là bản cờ rắc ko có thời gian sử dụng, Admin hỗ trợ cài đặt và fix lỗi Adobe quét thông báo bắt mua bản quyền cho Windows & Macbook

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường