NIK COLLECTION BẢN VĨNH VIỄN

NIK COLLECTION WIN

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

NIK COLLECTION MAC INTEL

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

NIK COLLECTION MAC M

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Nik Collection là Plugins Photoshop hàng đầu hiện nay hỗ trợ blend màu Wedding HDR

Hỗ trợ cài đặt Nik Collection Plugins Photoshop cho Windows 10&11, Macbook Intel & Macbook M

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường