WONDERSHARE FILMORA bản quyền chính hãng

WONDERSHARE FILMORA BẢN QUYỀN

2.000.000 VND/VĨNH VIỄN

FB DÙNG THỬ

WONDERSHARE FILMORA BẢN QUYỀN

1.300.000 VND/1NĂM

FB DÙNG THỬ

WONDERSHARE FILMORA FULL

200.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Wondershare Filmora bản quyền chính hãng vĩnh viễn

Wondershare Filmora bản quyền chính hãng thuê bao hàng năm

Hỗ trợ cài đặt Wondershare Filmora bản full vĩnh viễn cờ rắc cho Windows & Macbook

chính sách bảo hành

Khách hàng mua bản quyền chính hãng bảo hành theo chính sách của phần mềm chính hãng, khách hàng cài đặt bản full bảo hành theo chính sách sau : 

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường