EXPOSURE bản vĩnh viễn

EXPOSURE X2

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

EXPOSURE X3

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

EXPOSURE X4

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

EXPOSURE X5

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

EXPOSURE X6

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

EXPOSURE X7

150.000 VND/VĨNH VIỄN

FB ZALO

Exposure là Plugins Photoshop hỗ trợ Blend màu tốt nhất hiện nay

Hỗ trợ cài đặt Exposure Plugins Photoshop cho Windows 10 & 11, Macbook Intel & Macbook M

chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành 1 tháng kể từ ngày hỗ trợ cài đặt phần mềm

Trong thời gian bảo hành hỗ trợ cài đặt lại hoàn toàn miễn phí

Hết thời gian bảo hành tính phí hỗ trợ cài đặt dịch vụ như bình thường