PT PORTRAIT STUDIO MACOS BẢN QUYỀN vĩnh viễn

PT PORTRAIT STUDIO BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN MAC : 350.000 VND/MÁY

PT PORTRAIT STUDIO VIỆT HÓA BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN WIN : 350.000 VND/MÁY

PT PORTRAIT STUDIO BẢN QUYỀN MACOS VĨNH VIỄN

PT PORTRAIT STUDIO bản cho macOS ko có crack khỏi tìm mất thời gian, hãy mua bản quyền từ MAGICBOX.VN để sử dụng với chi phí chỉ bằng 1/3 so với giá gốc (bản cao cấp nhất PT Portrait Studio giá gốc 40 USD, bản thường PT Portrait Standard giá 30 USD)

Bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt từ xa qua Team Viewer và hỗ trợ kích hoạt bản quyền và cài đặt Plugins cho Photoshop tất cả các phiên bản ngay sau khi thanh toán, để cập nhật lên phiên bản mới bạn chỉ cần tải bản mới nhất trên trang chủ về cài đè để cập nhật, trong trường hợp cài lại máy tính bạn chỉ cần inbox liên hệ lại để được hỗ trợ cài đặt miễn phí,nếu cho nhu cầu cài cho nhiều máy tính bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá chỉ 250.000 VND/Máy

PT PORTRAIT STUDIO BẢN QUYỀN việt hóa vĩnh viễn windows

Giao diện tiếng việt 100% giúp bạn dễ dàng làm quen và sử dụng tích hợp trong Photoshop như một Plugins

PT PORTRAIT STUDIO VIỆT HÓA BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN : 350.000 VND/MÁY

Bạn sẽ được hỗ trợ cài đặt từ xa qua Team Viewer và hỗ trợ kích hoạt bản quyền và cài đặt Plugins cho Photoshop tất cả các phiên bản ngay sau khi thanh toán, để cập nhật lên phiên bản mới bạn chỉ cần tải bản mới nhất trên trang chủ về cài đè để cập nhật, trong trường hợp cài lại máy tính bạn chỉ cần inbox liên hệ lại để được hỗ trợ cài đặt miễn phí,nếu cho nhu cầu cài cho nhiều máy tính bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá chỉ 250.000 VND/Máy