MAGIC BOX PANEL DATA

MAGIC BOX PANEL DATA LÀ NHỮNG GÓI DATA CẦN CÀI ĐẶT VÀO MAGIC BOX PANEL MỚI CÓ THỂ SỬ DỤNG

MAGIC BOX PANEL DATA MỞ RỘNG LÀ NHỮNG GÓI DATA DÙNG NGOÀI KO THỂ CÀI VÀO MAGIC BOX PANEL

TẢI MAGIC BOX PANEL DATA

MAGIC BOX PANEL DATA

MAGIC BOX PANEL CÓ 14 TAB CHỨC NĂNG, BẠN CẦN CÀI THÊM CÁC GÓI MAGIC BOX PANEL DATA ĐỂ CÓ THỂ SỬ DỤNG

NẾU KO DÙNG BẠN CÓ THỂ KO CẦN CÀI ĐẶT, CÁC GÓI DATA KO LÀM MÁY TÍNH HAY PHOTOSHOP CHẠY CHẬM NHƯ NHIỀU NGƯỜI LẦM TƯỞNG

MỘT SỐ TAB KO CẦN CÀI THÊM CÁC GÓI DATA NHƯ BLEND MÀU, RETOUCHING…

DATA TAB 1A

DATA TAB 1B

DATA TAB 2A

DATA TAB 2B

DATA TAB 3A

DATA TAB 3B

DATA TAB 4A

DATA TAB 4B

DATA TAB 5A

DATA TAB 5B

DATA TAB 6A

DATA TAB 6B

DATA TAB 7A

DATA TAB 7B

DATA TAB 8A

DATA TAB 8B

MAGIC BOX PANEL DATA MỞ RỘNG

CÁC GÓI MAGIC BOX PANEL DATA MỞ RỘNG KO THỂ TÍCH HỢP VÀO MAGIC BOX PANEL

CÁC BẠN TẢI VỀ LƯU TRỮ TRÊN MÁY TÍNH VÀ DÙNG NHƯ CÁC DATA KHÁC BÌNH THƯỜNG

CÁC BỘ DATA MỞ RỘNG SẼ ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ TÍCH HỢP VÀO TRONG MAGIC BOX PANEL MỖI BẢN CẬP NHẬT MỚI

DATA

DATA

DATA

DATA