GIỚI THIỆU TAB 3 - BLEND MÀU VÀ PRESET

HỖ TRỢ BLEND MÀU NHANH SỬ DỤNG PRESET VÀ PROFILE LUT…

dùng thử