dịch vụ setup google workspace cho wedding studio

DỊCH VỤ SETUP TÀI KHOẢN GOOGLE WORKSPACE GOOGLE ADMIN CHO WEDDING STUDIO

TƯ VẤN HỖ TRỢ

GOOGLE WORKSPACE 2T

PHÍ SETUP : 1.000.000 VND

GOOGLE WORKSPACE 5T

PHÍ SETUP : 1.000.000 VND

GOOGLE WORKSPACE BUSINESS

PHÍ SETUP : 1.000.000 VND

DỊCH VỤ SETUP GOOGLE ADMIN CHO WEDDING STUDIO

1 – Wedding Studio sở hữu ngay Gmail thương hiệu cá nhân thay cho Gmail miễn phí 15G, ví dụ : admin@magicbox.vn sử dụng như Gmail miễn phí mà bạn đang sử dụng

2 – Sở hữu dung lượng lưu trữ 2T-5T tùy phiên bản bạn mua để sử dụng Google Drive, Google Photo, Google Gmail….

3 – Sở hữu bộ nhớ dùng chung có thể cấp phát dung lượng tùy ý cho nhân viên trong Studio Wedding, dễ dàng quản lý phân quyền…